fokke van dijk | buro SAI

buro SAI

Visie

Gebouwen vormen het decor waarin ons leven ruimte krijgt. De kwaliteit van de bebouwde omgeving is voor buroSAI direct verbonden aan de ambitie waarmee we als individu ons leven invullen, waarmee we als maatschappij sociale structuren willen vormen en onderhouden. Hoe we willen werken, wonen, ontmoeten, sporten,  plezier hebben en vooruit willen komen. Dit vraagt om vormgeving en esthetiek, maar vooral om nauwkeurigheid en accuratesse. Architectuur is voor ons dus in de eerste plaats aandacht – aandacht voor de wensen en behoeftes van de opdrachtgever, aandacht voor de belangen van de toevallige passant, aandacht voor een goede inpassing in de omgeving, aandacht voor een toekomstbestendige bruikbaarheid,  aandacht voor het milieu op micro- en macroniveau. Aandacht voor kwaliteit.